مقالات

کلام رهبری

ملت ما مجلس شجاع و متدینی میخواهد که با وضایفش اشنا باشد و موعوب امریکا نباشد . 

۲۰۱۶/۱۲/۲۵ - ۱۸:۴۹
سازمان بسیج ورزشکاران سپاه سلمان سیستان و بلوچستان به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۵ - ۱۸:۴۹
سازمان بسیج ورزشکاران سپاه سلمان سیستان و بلوچستان به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی بیانیه ای صادر کرد.