مقالات

کلام رهبری

ملت ما مجلس شجاع و متدینی میخواهد که با وضایفش اشنا باشد و موعوب امریکا نباشد . 

۱۳۹۵/۰۱/۱۸ - ۱۶:۴۰
به نقل از کارشناس موسسه واشنگتن و با اشاره به ادعای توقیف محموله تسلیحاتی واشنگتن‌پست:
کارشناس موسسه واشنگتن می‌گوید آمریکا تلاش می‌کند از یک سو دولت حسن روحانی در ایران را تقویت کند و از سوی دیگر به سپاه برای متوقف کردن «اقدامات ثبات‌زدا» فشار بیاورد.
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ - ۱۶:۴۰
به نقل از کارشناس موسسه واشنگتن و با اشاره به ادعای توقیف محموله تسلیحاتی واشنگتن‌پست:
کارشناس موسسه واشنگتن می‌گوید آمریکا تلاش می‌کند از یک سو دولت حسن روحانی در ایران را تقویت کند و از سوی دیگر به سپاه برای متوقف کردن «اقدامات ثبات‌زدا» فشار بیاورد.